KOPLÍK, Jiří. Řízení kvality odlitků ze slitin hliníku odlévaných gravitačně do kovových forem [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40450. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaromír Roučka.
Uložit do Citace PRO