DRÁPALOVÁ, Jana. Design golfového vozíku [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40458. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Dana Rubínová.
Uložit do Citace PRO