ENENKELOVÁ, Sylvie. Design kávovaru [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40459. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Dana Rubínová.
Uložit do Citace PRO