HLAVAČKA, Daniel. CNC programování součástky do airsoftové pušky [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40460. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Aleš Polzer.
Uložit do Citace PRO