KOVÁŘ, František. Výroba kotvící patky [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40464. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Zdeněk Lidmila.

Uložit do Citace PRO