KANTOR, Miroslav. Návrh výroby brzdového kotouče vyráběného technologií stříhání [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40468. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Eva Peterková.
Uložit do Citace PRO