BOJANOVSKÝ, Jiří. Snižování emisí spalovacích motorů, filtry pevných částic [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40473. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Píštěk.
Uložit do Citace PRO