POLNICKÝ, Vojtěch. Konstrukce mechanismu pro vyvození malého zatížení [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40476. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Nečas.
Uložit do Citace PRO