ZDRÁHALA, Radim. Analýza povlakovaných VBD ze slinutých karbidů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40479. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Zdeněk Fiala.
Uložit do Citace PRO