LAŠTŮVKA, Martin. Konstrukce brzdného mechanismu [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40503. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Josef Frýza.
Uložit do Citace PRO