DOČEKAL, Miroslav. Posouzení vlastností řezné hrany ocelového plechu při tavném a oxidační řezání pevnolátkovým laserem [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40505. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Libor Mrňa.
Uložit do Citace PRO