ROLEČEK, Jaroslav. Experimentální metody hodnocení jízdního komfortu [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40511. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Suchý.

Uložit do Citace PRO