ČERNÁ, Monika. Vliv vlastností vstupního materiálu na technologii a výrobu hlubokotažného výrobku [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40514. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ivo Šulák.
Uložit do Citace PRO