REKTOŘÍK, Jiří. Systémy pro zlepšení bezpečnosti jízdy [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40515. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Suchý.
Uložit do Citace PRO