HEINRICH, Martin. Návrh manipulační úlohy pro průmyslový robot KUKA [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40519. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Aleš Pochylý.
Uložit do Citace PRO