NEUWIRTH, Bernard. Problematika hodnocení optimality a vyváženosti podnikových IS [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4053. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Miloš Koch.

Uložit do Citace PRO