PŠENKOVÁ, Tereza. Management a inženýrství údržby [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40537. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Miloš Hammer.
Uložit do Citace PRO