AMBROŽ, Ondřej. Porovnání technologických, ekologických a ekonomických vlastností různých pojivových systémů formovacích směsí [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40542. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Petr Cupák.
Uložit do Citace PRO