NOVOTNÝ, Jan. Design akumulátorového vysavače [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40547. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Veronika Tomášková.

Uložit do Citace PRO