MAGYERKA, Ladislav. Návrh polohovacího zařízení malé kamery [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40550. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Ondřej Andrš.
Uložit do Citace PRO