DRÁPAL, Dušan. Návrh a realizace projektu pro vytvoření online marketingu Event teamu společnosti Unifer o.p.s [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40559. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Lenka Smolíková.

Uložit do Citace PRO