AUGSTE, Jan. Měření deformací komponent motocyklů [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4058. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Zdeněk Tůma.
Uložit do Citace PRO