KALLAB, Vojtěch. Nástavba informačního systému Notes pro mobilní zařízení [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40583. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.

Uložit do Citace PRO