STRNADOVÁ, Martina. Zhodnocení finanční situace Delap, s. r. o. a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40590. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Marek Zinecker.
Uložit do Citace PRO