ŠTĚTINA, Hynek. Sekvenční osazování povrchově montovaných součástek [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40591. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jiří Starý.

Uložit do Citace PRO