HROZEK, Petr. Posouzení bezpečnosti soustruhu S-28/750 [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40594. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Daniel Prostredník.
Uložit do Citace PRO