MEGOVÁ, Simona. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40597. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.
Uložit do Citace PRO