KOVÁŘ, Zdeněk. Návrh ochrany před bleskem pro rodinný dům [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40603. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Toman.
Uložit do Citace PRO