REŽNÝ, Jan. Analýza progresivních HW řešení pro zpracování real-time medíí [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40605. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Sysel.

Uložit do Citace PRO