MATYSKA, Stanislav. Vliv přesnosti výpočtu na konečné parametry tepelného výměníku [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40617. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Štěpán Foral.

Uložit do Citace PRO