HOUDKOVÁ, Lucie. Efektivní využití čistírenských kalů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4062. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Jícha.
Uložit do Citace PRO