HORNÍKOVÁ, Daniela. Optimalizace procesu balení dílů ve společnosti DURA Automotive CZ, k. s [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40622. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimír Bartošek.
Uložit do Citace PRO