KVAPIL, Radek. Posouzení vlivu územního plánování na ceny pozemků ve Vysokém Mýtě [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40628. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marie Lorencová.

Uložit do Citace PRO