VACEK, Jiří. Teplárna se spalovací turbínou o výkonu 100 MW [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40645. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fiedler.
Uložit do Citace PRO