HUDEČEK, Jan. Depozice tenkých vrstev pomocí iontového naprašování IBS/IBAD [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40647. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Petr Dvořák.
Uložit do Citace PRO