SLADKÁ, Lenka. Analýza zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti RS ELEKTRO, s. r. o [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40653. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Musilová.
Uložit do Citace PRO