BÉREŠ, Lukáš. Integrální transformace a jejich aplikace [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40661. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jan Franců.

Uložit do Citace PRO