VAŇKOVÁ, Eliška. Nelineární metody analýzy variability srdečního rytmu při metabolickém syndromu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40666. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Alena Kubičková.

Uložit do Citace PRO