LOSART, Jakub. Studie průběhu zakázky obchodním podnikem [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40669. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO