STŘEDA, Jakub. Využití 8x8 LED matice a MEMS senzoru pro propagační účely [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40677. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Daniel Zuth.
Uložit do Citace PRO