ŠOBICH, Adam. Odstraňovač zubního kamene [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40689. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Rozman.
Uložit do Citace PRO