VOJÍŘ, Ondřej. Srovnání cen rodinného domu v různých částech města Havlíčkův Brod v letech 2014 a 2015 [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40694. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marie Lorencová.
Uložit do Citace PRO