VACULOVÁ, Lucia. Oceňování nemovitých kulturních památek podle oceňovacích předpisů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40695. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marie Lorencová.
Uložit do Citace PRO