HOLUB, Zbyněk. Redukce šumu u nízkodávkových CT snímků [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40699. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Chmelík.
Uložit do Citace PRO