GREGOROVÁ, Kateřina. Evoluční modely pro vyhodnocení příbuznosti organismů [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40701. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Helena Škutková.

Uložit do Citace PRO