BÍLEK, Ondřej. Využití magnetických nanočástic pro transfekci plasmidu do HEK293 buněk [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40709. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Zdenka Fohlerová.

Uložit do Citace PRO