KŘŮMAL, Kamil. Analýza organických markerů pro identifikaci zdrojů atmosférických aerosolů [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4071. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Zbyněk Večeřa.

Uložit do Citace PRO