BALI-JENČÍKOVÁ, Kateřina. Optimalizační metody pro odhad perfuzních parametrů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40711. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Martin Mézl.

Uložit do Citace PRO