POSPÍŠILOVÁ, Michaela. Elektrochemická impedanční analýza enzymové reakce [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40712. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Zdenka Fohlerová.
Uložit do Citace PRO