PŠORN, Tomáš. Rekonstrukce obrazu z nekartézských k-prostorových dat získaných metodami magnetickorezonančního zobrazování s ultrakrátkým echo-časem a metodami rychlého MR zobrazování [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40717. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Zenon Starčuk.
Uložit do Citace PRO